Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Run T1 Bike T2 Run
1 Sofiya Pryyma 1998 UKR 01:04:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Liliia Baranovska 1993 UKR 01:04:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Oleksandra Kokhan 1992 UKR 01:07:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Katerina Yakovenko UKR 01:07:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Anna Pakshaeva UKR 01:07:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 Anastasia Hetman 1997 UKR 01:08:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 Margaryta Krylova 1994 UKR 01:08:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 Diana Mashevska 1997 UKR 01:08:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 Mariia Velykotska 1992 UKR 01:15:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 Katerina Lysak UKR 01:19:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program Details
Program Notes

Only top 10 athletes are shown