Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Solange Desire Arteriza 1995 ARG 561 01:15:25 00:12:22 00:00:51 00:38:09 00:00:52 00:23:11
2 Camila Calo 1995 ARG 583 01:16:55 00:12:55 00:00:48 00:38:16 00:00:53 00:24:03
3 Natalia Romina Torales 1997 ARG 576 01:18:17 00:12:57 00:00:56 00:38:34 00:01:03 00:24:47
4 Brenda Moriñigo 1996 ARG 566 01:18:31 00:13:25 00:01:00 00:38:19 00:00:54 00:24:53
5 Melanie Martinez 1995 ARG 565 01:19:49 00:12:55 00:01:01 00:38:03 00:00:55 00:26:55
Program Details
Program Notes

Only top 5 athletes are shown