Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Natalia Barysava-Novikava 1984 BLR 02:20:22 00:20:01 00:00:51 01:16:16 00:00:00 00:43:25
2 Uliana Zarubina 1990 BLR 02:22:30 00:20:29 00:00:50 01:15:48 00:00:00 00:45:32
3 Kseniya Andrukhan BLR 02:28:32 00:21:10 00:00:51 01:18:45 00:00:00 00:47:55
4 Krystsina Rulkevich 1991 BLR 02:31:33 00:29:39 00:00:56 01:18:09 00:00:00 00:42:56
5 Rasa Kavaliauskaite LTU 02:45:25 00:30:01 00:00:54 01:24:45 00:00:00 00:49:54
6 Gintare Masiliunaite 1993 LTU 03:00:16 00:29:57 00:01:12 01:32:06 00:00:00 00:57:09
Program Details