Results: 2022 HUN Aquathlon National Championships | Elite Women
Veresegyház, Hungary • 17 Sep, 2022
Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Run T1 Swim T2 Run
1 Noémi Sárszegi 1996 HUN 1047 00:34:59 n/a n/a 00:14:23 00:00:00 00:20:37
2 Nora Romina Nádas 2004 HUN 1018 00:35:19 n/a n/a 00:14:16 00:00:00 00:21:04
3 Borbála Sarcia 2001 HUN 1022 00:36:54 n/a n/a 00:15:31 00:00:00 00:21:23
4 Inez Gyalog 2005 HUN 1014 00:37:29 n/a n/a 00:14:33 00:00:00 00:22:57
5 Hanna Breitner 2002 HUN 1021 00:38:13 n/a n/a 00:15:28 00:00:00 00:22:46
6 Lilla Bán 2006 HUN 1002 00:39:11 n/a n/a 00:16:11 00:00:00 00:23:00
7 Amira Kulcsar 2006 HUN 1006 00:39:29 n/a n/a 00:16:57 00:00:00 00:22:32
8 Míra András 2006 HUN 1001 00:39:38 n/a n/a 00:15:44 00:00:00 00:23:54
9 Fanni Anna Balla 2005 HUN 1010 00:40:12 n/a n/a 00:16:23 00:00:00 00:23:49
10 Liliana Hartmann 2005 HUN 1015 00:40:28 n/a n/a 00:16:52 00:00:00 00:23:37
11 Viktória Szabó 2005 HUN 1017 00:40:35 n/a n/a 00:16:10 00:00:00 00:24:26
12 Zsófia Válek 2006 HUN 1009 00:40:39 n/a n/a 00:16:36 00:00:00 00:24:03
13 Vivien Fabók 2006 HUN 1003 00:40:43 n/a n/a 00:18:26 00:00:00 00:22:17
14 Barbara Tóth 2006 HUN 1008 00:41:59 n/a n/a 00:17:08 00:00:00 00:24:52
15 Anna Stumpf 2005 HUN 1016 00:42:00 n/a n/a 00:17:26 00:00:00 00:24:35
16 Debóra Demeter 1999 HUN 1023 00:42:25 n/a n/a 00:16:16 00:00:00 00:26:09
17 Anna Kóbor 2006 HUN 1005 00:43:25 n/a n/a 00:16:10 00:00:00 00:27:15
18 Alexandra Baran 1978 HUN 1034 00:46:48 n/a n/a 00:19:35 00:00:00 00:27:13
19 Anna Varga 1993 HUN 1024 00:47:08 n/a n/a 00:18:45 00:00:00 00:28:24
20 Gréta Bódis 2005 HUN 1012 00:47:54 n/a n/a 00:19:41 00:00:00 00:28:13
Program Details
Program Notes

Technical Delegate: István Jankov/HUN. Head Referee: Róbert Földvári/HUN
Distances: Swim 1000m, Run 5km
Incomplete results