Results: 2022 HUN Aquathlon National Championships | Elite Men
Veresegyház, Hungary • 17 Sep, 2022
Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Run T1 Swim T2 Run
1 Gergő Dobi 2002 HUN 29 00:30:22 n/a n/a 00:12:39 00:00:00 00:17:44
2 Zalán Hóbor 2004 HUN 23 00:30:55 n/a n/a 00:12:45 00:00:00 00:18:10
3 Gyula Kovács 2004 HUN 25 00:31:23 n/a n/a 00:12:53 00:00:00 00:18:31
4 Ábel Sinkó-Uribe 2001 HUN 31 00:31:40 n/a n/a 00:12:47 00:00:00 00:18:54
5 Tibor Fehér 2004 HUN 21 00:32:59 n/a n/a 00:14:24 00:00:00 00:18:35
6 Ákos Kárpáti 2004 HUN 24 00:33:38 n/a n/a 00:13:55 00:00:00 00:19:43
7 Donat Rozsavolgyi 2006 HUN 9 00:33:43 n/a n/a 00:13:30 00:00:00 00:20:14
8 Péter Daróczi 2003 HUN 27 00:33:50 n/a n/a 00:14:05 00:00:00 00:19:45
9 Szabolcs Györgyfi 2006 HUN 3 00:34:04 n/a n/a 00:13:27 00:00:00 00:20:38
10 Benedek Heiszmann 2004 HUN 22 00:34:18 n/a n/a 00:15:00 00:00:00 00:19:18
11 Zalán Tóth 2004 HUN 26 00:34:22 n/a n/a 00:13:42 00:00:00 00:20:40
12 Márton Poczok 2005 HUN 19 00:34:23 n/a n/a 00:13:55 00:00:00 00:20:28
13 Barnabás Gáspár 2006 HUN 2 00:34:24 n/a n/a 00:13:52 00:00:00 00:20:32
14 Tamás Daróczi 2005 HUN 13 00:35:12 n/a n/a 00:13:57 00:00:00 00:21:16
15 Botond Lengyel 2005 HUN 18 00:35:22 n/a n/a 00:14:55 00:00:00 00:20:28
16 Levente Bleuer 2002 HUN 28 00:35:38 n/a n/a 00:14:47 00:00:00 00:20:52
17 Lehel Hóbor 2006 HUN 4 00:35:49 n/a n/a 00:13:53 00:00:00 00:21:56
18 András Medvegy 2006 HUN 7 00:35:56 n/a n/a 00:15:50 00:00:00 00:20:06
19 Bálint Mester 1985 HUN 73 00:37:10 n/a n/a 00:17:39 00:00:00 00:19:31
20 Krisztián Hoffmann 2006 HUN 5 00:38:03 n/a n/a 00:15:20 00:00:00 00:22:43
Program Details
Program Notes

Technical Delegate: István Jankov/HUN. Head Referee: Róbert Földvári/HUN
Distances: Swim 1000m, Run 5km
Incomplete results