Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Run T1 Bike T2 Run
1 Chi Wai Kuok 1985 MAC 00:58:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Chin Wa Wong 2000 MAC 00:58:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Rogerio Jose Carreira Chiu 1979 MAC 00:58:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Chi Seak Chong 1981 MAC 01:00:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Wai Ip Cheang 1999 MAC 01:03:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 Chak Long Un 1996 MAC 01:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 Lap Chon Ku 1986 MAC 01:04:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 Zhaoji Feng MAC 01:06:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 Chi Wai Leong 1989 MAC 01:09:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program Details
Program Notes

Technical Delegate: Alan Ma/MAC.
Distances: Run 4km, Bike 21.5km, Run 2km