Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Wen Wei 1999 CHN 267 01:00:59 00:09:43 00:01:17 00:28:46 00:02:11 00:19:02
2 Anqi Huang 2001 CHN 271 01:02:47 00:10:08 00:01:15 00:30:57 00:02:06 00:18:21
3 Zhilin Tang 1999 CHN 266 01:03:10 00:09:49 00:01:18 00:31:16 00:02:10 00:18:37
4 Xinyu Lin 2002 CHN 283 01:03:23 00:09:59 00:01:13 00:31:10 00:02:04 00:18:57
5 Jie Li 2000 CHN 262 01:04:06 00:10:28 00:01:20 00:31:50 00:02:05 00:18:23
6 Jiaxi Gao 2000 CHN 263 01:04:09 00:10:14 00:01:17 00:32:06 00:02:03 00:18:29
7 Ningyihe Qiao 2002 CHN 273 01:04:31 00:10:19 00:01:14 00:32:01 00:02:07 00:18:50
8 Ziqi Jin 2002 CHN 275 01:04:49 00:09:54 00:01:17 00:31:12 00:02:15 00:20:11
9 Meiyi Lu 2002 CHN 278 01:05:07 00:10:22 00:01:25 00:31:52 00:02:06 00:19:22
10 Siyu Wang 2000 CHN 261 01:05:35 00:10:18 00:01:14 00:32:04 00:02:05 00:19:54
Program Details
Program Notes

Only top 10 athletes are shown.
Technical Delegate: Liu Zhengtan/CHN. Race Referee: Si Yu/CHN. Competition Jury: Liu Zhengtan/CHN, Chen Xiaoran/CHN, Shi Jirong/CHN. Distances: Swim: 750 m (1 lap), Bike 19.8 km (3 laps), Run: 5 km (2 laps). Water temperature 19.8ºC. Air Temperature 15ºC. Wetsuit swim.