Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Sofiya Pryyma 1998 UKR 01:08:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Anna Abdulova 1990 UKR 01:09:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Liliia Baranovska 1993 UKR 01:11:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Diana Mashevska 1997 UKR 01:12:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Valentyna Molchanets 1996 UKR 01:12:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 Margaryta Krylova 1994 UKR 01:13:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 Maryna Sokolova 1995 UKR 01:13:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 Anna Pakshaeva UKR 01:13:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 Anastasiya Chernenko 1990 UKR 01:13:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 Katerina Lysak UKR 01:13:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program Details
Program Notes

The Junior race took place toguether with the Elite race.
Only top 10 athletes are shown.