Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Sofiya Pryyma 1998 UKR 01:05:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Vira Sosnova 1995 UKR 01:05:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Margaryta Krylova 1994 UKR 01:09:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Diana Mashevska 1997 UKR 01:08:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Daryna Moskalenko 1997 UKR 01:08:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program Details
Program Notes

Only top five athletes are shown.