Results: 2013 UKR Paratriathlon National Championships | Para Triathlon Male TRI-4
Zhitomir, Ukraine • 05 Aug, 2013
Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
5 Vladyslav Korogoda 1994 UKR 00:34:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Denis Graniuk 1990 UKR 00:33:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Oleg Krivchenko 1961 UKR 00:31:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Oleg Leshishin 1984 UKR 00:27:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1 Volodymyr Stepanenko 1994 UKR 00:26:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program Details
Program Notes

Full results.
Splits not provided.