2003 Karlovy Vary ETU Triathlon European Championships

21 Jun, 2003 • Karlovy Vary, Czech Republic
Start Lists
Results