Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Tianqi Sha 1999 CHN 209 00:56:29 00:09:54 00:01:10 00:28:08 00:01:54 00:15:23
2 Qing Chen 1999 CHN 206 00:56:45 00:09:52 00:01:08 00:27:42 00:01:52 00:16:11
3 Mingyu Wang 2000 CHN 212 00:57:08 00:09:41 00:01:14 00:27:48 00:02:01 00:16:24
4 Qili Bai 2000 CHN 201 00:58:14 00:09:21 00:01:09 00:28:43 00:01:51 00:17:10
5 Yuzhang Xu 1999 CHN 205 00:59:10 00:09:08 00:01:11 00:28:56 00:02:09 00:17:46
6 Shuchuan Wang 1999 CHN 203 00:59:54 00:09:25 00:01:16 00:28:33 00:02:08 00:18:32
7 Haiqi Liu 2000 CHN 207 00:59:56 00:09:34 00:01:18 00:28:24 00:02:15 00:18:25
8 Junjie Fan 2001 CHN 221 01:00:06 00:09:35 00:01:08 00:30:04 00:02:12 00:17:07
9 Huajian Sui 1999 CHN 204 01:00:40 00:09:23 00:01:40 00:30:39 00:01:59 00:16:59
10 Baicheng Chen 2002 CHN 225 01:01:17 00:09:59 00:01:11 00:29:39 00:02:06 00:18:22
Program notes:

Only top 10 athletes are shown.
Technical Delegate: Liu Zhengtan/CHN. Race Referee: Si Yu/CHN. Competition Jury: Liu Zhengtan/CHN, Chen Xiaoran/CHN, Shi Jirong/CHN. Distances: Swim: 750 m (1 lap), Bike 19.8 km (3 laps), Run: 5 km (2 laps). Water temperature 19.8ºC. Air Temperature 15ºC. Wetsuit swim.