Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Maksym Anzin 1997 UKR 00:57:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Viktor Boyko UKR 00:57:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Sergiy Heraymovych 1997 UKR 00:57:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Ivan Gryshyn 1996 UKR 00:57:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Yaroslav Chernenko 1997 UKR 00:58:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program notes:

Only top 5 athletes are shown. Splits not provided.