2001 Karlovy Vary ETU Triathlon European Championships

23 Jun, 2001 • Karlovy Vary, Czech Republic
Start Lists
Results