# First Name Last Name NOC
323 Kini Carrasco ESP
324 Justin Godfrey AUS